De Diefdijk is een in 1284 op de toen al bestaande Diefweg aangelegde dwarsdijk. In de 18e eeuw ging hij deel uitmaken van de Hollandse Waterlinie. De dijk doet nog steeds dienst als volwaardige waterkering die de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden beschermt bij wateroverlast komende uit de Betuwe. Dat ging niet altijd goed, in onder andere 1571 en 1573 brak de dijk. Daardoor ontstond een groot wiel, het Wiel van Bassa.