ONTDEK DE LEK

FOTOGRAFIE HENNIE MARKS

DE LUCHT KLEURT ALS EEN VAN GOGH

DE ZON ONTWAAKT BOVEN EVERDINGEN

BEST SELLERS

 Ga denkbeeldig mee naar de mooiste plekken van de Lek.

Haal het rivierlandschap in huis.

Bekijk onze meest verkochte opnamen van dit landschap.

Lekbrug Vianen

Vroege ochtend

Als uit verdronken land komt het licht,

nat en grijs.De uiterwaard is verlaten.

Trage wolken pakken zich samen.

Schepen passeren op weg naar een haven,

afgeladen of leeg, maar altijd achter

een loon aan, brood, een bestaan.

Golven rollen, afval spoelt aan.

De wind streelt de bomen. Of plaagt ze.

Die rilling, heel even, hoog in de wilgen.

De zon splijt de wolken en zet de rivier

in een schitterend licht.

Julien Holtrigter

Veerman

Op de rivier ronken de schepen

onder het wispelturige licht van het najaar.

De loop van de dingen passeert en

De voorzienigheid, traag, van de andere kant.

Ze varen voorbij, ze leggen niet aan, 

naar hun lading blijven we raden.

Vandaag de dag staat niets vast, 

zegt de veerman, hij tuurt in de verte,

en morgen, zeg ik, zullen de dingen weer

staan waar ze stonden.

De rivier haalt haar slib uit de bocht

en legt het een eind verderop.

Water loopt van de bron naar de monding

en altijd omlaag. Maar we weten: het stijgt.

Julien Holtrigter

GELIMITEERDE UITGAVE

Ontdek de adembenemende beelden van de fotograaf. Beleef de Lek thuis of op kantoor. Fine Art Prints van Ontdek de Lek zijn voorzien van een certificaat van echtheid.

En zo begon het....

avontuur Ontdek de Lek.

Met deze foto gemaakt in de winter van 2010

Prijswinnaar nationaal en over de landsgrenzen.

Meer over deze foto

ONTDEK DE NIEUWSTE FOTO’S

Haal de natuur naar binnen. Verlevendig je interieur met een fraaie Fine Art Print van de Lek.

Lekzicht

Spannende foto bij Jaarsveld aan de Lek.

Het perfecte plaatje ;

wolken, Jacobsladder, vogels, scheepvaart, wilgen en natuurlijk de Lek.

En dus belandde de foto in het Teijlers museum.

Meer over deze foto

DE LEK

De Lek is de rivier die vanaf Wijk bij Duurstede het vervolg is van de Nederrijn en bij Kinderdijk samen komt met de Noord en als Nieuwe Maas zet de rivier zich in westelijke richting voort. De lengte van de Lek bedraagt 62 kilometer.

Geschiedenis van de Lek

Uit geologisch onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de eerste aanzet van de Lek rond 200 v.Chr. is ontstaan, als gevolg van een doorsteek van een oeverwal bij Wijk bij Duurstede en Rijswijk. Rond het begin van onze jaartelling werd de Lek een actieve(re) rivier als zijtak van de Rijn voor de afvoer van het Rijnwater. De oudste geschreven bronnen vermelden de naam van de rivier tussen de tweede helft van de 8e eeuw en de eerste helft van de 10e eeuw als Lokkia(m) en Loccham. Het actiever worden van de Lek leidde tot een langzame dichtslibbing van de Kromme Rijn, maar de verplaatsing van de hoofdstroom door de Lek in plaats van de Kromme Rijn, gebeurde pas op zijn vroegst in de 10e eeuw. De Lek werd in 1122 definitief de hoofdstroom van de Rijn omdat bij Wijk bij Duurstede de oorspronkelijke Rijnloop werd afgedamd. De oude Rijnloop via onder meer de Kromme Rijn en de Oude Rijn verloor door de veranderde waterhuishouding sindsdien zijn betekenis als hoofdwaterweg. In 1285 werd vervolgens de Hollandse IJssel bij Klaphek afgedamd waardoor de stad Utrecht de directe verbinding met de rivier verloor. Om deze verbinding te herstellen werd in 1374 de Vaartsche Rijn gegraven en bij Vreeswijk een houten sluis aangelegd.

De Ligging

De Lek vormt tot ten westen van Culemborg de provinciegrens tussen Utrecht en Gelderland, doorkruist bij Vianen Utrechts gebied, vormt dan tot bij Willige-Langerak de Utrechts-Zuid-Hollandse grens, en loopt ten slotte geheel over Zuid-Hollands grondgebied.

Aan de Lek liggen geen grote steden, maar wel een aantal al dan niet historische plaatsen: achtereenvolgens Wijk bij Duurstede, Beusichem, Culemborg, Vianen, Nieuwegein, Ameide, Lexmond, Lopik, Nieuwpoort Groot-Ammers en Schoonhoven. Bij de monding zijn: Lekkerkerk, Krimpen aan de Lek en Kinderdijk grotere plaatsen. De grootste plaats aan de Lek is echter Nieuwegein, waarvan het moderne centrum weliswaar niet aan de rivier ligt, maar de historische kern Vreeswijk wel.

De Lek staat onder meer via het Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en Merwedekanaal in verbinding met andere waterwegen. Het Amsterdam-Rijnkanaal kruist de Lek bij Wijk bij Duurstede en het Merwedekanaal bij Vianen. Een verouderde waterverbinding is de Vlist die vanaf Schoonhoven vroeger een verbinding met de Hollandse IJssel vormde.

Bij Hagestein bevindt zich een groot stuwcomplex.

Bruggen over de Lek zijn: de Jan Blankenbrug in de A2 en de afgesloten oude Lekbrug ten westen van Vianen en de Hagesteinsebrug in de A27 ten oosten van Vianen. Stroomopwaarts ligt bij Culemborg de Kuilenburgse spoorbrug. Verder kan de rivier via pontveren worden overgestoken bij Krimpen aan de Lek, Bergambacht, Schoonhoven, Ameide, Vreeswijk, Culemborg, Beusichem en Wijk bij Duurstede.

De Lek doorsnijdt de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ter bewaking van toegang tot Holland zijn twee grote forten gebouwd. Dit zijn Fort Honswijk en Fort Everdingen.