De verdedigingswerken Fort Honswijk, de Gedekte Gemeenschapsweg,  Lunet aan de Snel, Werk aan de Korte Uitweg en Werk aan de Waalse Wertering vormen  de Stelling van Honswijk. Samen met Fort Everdingen en Werk aan het Spoel aan de overzijde waren ze de Wachters van de Lek. Zij moesten de vijand beletten over en langs de Lek op te trekken. In Fort Honswijk staat een spectaculaire ‘bomvrije’ toren, omarmd door een contrescarpgalerij. Na de oorlog was het fort tijdelijk in gebruik als gevangenis voor Duitse oorlogsmisdadigers en foute Nederlanders. Tot 2012 was het fort van Defensie en sinds 2016 is de gemeente Houten eigenaar.