Werk aan de Groeneweg is gebouwd ter bescherming van Fort Honswijk. Het ligt vrijwel tegenover Fort Everdingen.