Eindelijk was de waterstand hoog genoeg. De twee 25 meter lange en 1,5 ton per stuk wegende molenroeden werden ruim 2,5 kilometer over water vervoerd via het Merwedekanaal en de rivier Lek en verplaatst van hun tijdelijke opslagplaats naar de plek waar de wipkorenmolen in het voorjaar van 2019 wordt herbouwd in de Viaanse Buitenstad.