Utrechts Landschap wil polder de Eendragt grenzend aan de vorig jaar aangekochte Middelwaard bij Vianen, gemeente Vijfheerenlanden aankopen. Polder de Eendragt is 9 hectare (90000 m2) groot en ligt in de uiterwaarden van de Lek. Het is een toevluchtsoord voor grondbroedende vogels als de patrijs en graspieper. Ook de hazen vinden er een veilig onderkomen.De polder ligt zo laag, dat het onder invloed staat van rivierkwel: heel helder grondwater wat omhoog wordt geduwd. Op de maaibare gedeelten wil Utrechts Landschap dotterbloemhooiland ontwikkelen, met orchideeën. Verder zijn er zeldzame soorten planten als grasklokjes, veldsalie en trilgrassoorten zoals bevertjes. Voor de aankoop vraagt Utrechts Landschap je steun., zie hun website www.utrechtslandschap.nl